oikeudellinen huomautus

Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä annetun lain 10/34 pykälän 2002 noudattamiseksi ilmoitamme käyttäjälle tietomme:

Yrityksen nimi: GOGO EUROPA SL
ALV-numero: B73295164
Rekisteröity toimisto: C/Rey CarlosIII nro 28
Puhelin: 968 414 459
Sähköposti viestintää varten:ronald@gogoestates.com
Verkkosivu: www.gogoestates.com

objekti

Verkkosivustosta vastaava palveluntarjoaja asettaa tämän asiakirjan niiden käyttäjien saataville, joilla se aikoo noudattaa tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupankäynnin palveluista (LSSI-CE) annetussa laissa 34/2002 asetettuja velvoitteita sekä tiedottaa kaikki verkkosivuston käyttäjät verkkosivuston käyttöehdoista.

Jokainen henkilö, joka käyttää tätä verkkosivustoa, ottaa käyttäjän roolin ja sitoutuu noudattamaan ja ehdottomasti noudattamaan tässä annettuja ehtoja sekä muita mahdollisesti sovellettavia lakisääteisiä määräyksiä.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa kaikenlaisia ​​tietoja, jotka saattavat näkyä verkkosivustolla, ilman velvollisuutta ilmoittaa käyttäjille etukäteen tai ilmoittaa näistä velvollisuuksista.Se ymmärretään riittävästi julkaisun avulla palveluntarjoajan verkkosivustolla.

vastuu

Palveluntarjoaja on vapautettu kaikesta vastuusta, joka johtuu sen verkkosivuilla julkaistuista tiedoista, edellyttäen, että näitä tietoja on manipuloinut tai syöttänyt sen ulkopuolinen kolmas osapuoli.

Palveluntarjoajan verkkosivusto voi käyttää evästeitä (pieniä tietotiedostoja, jotka palvelin lähettää sivulle käyttävän henkilön tietokoneelle) suorittamaan tiettyjä toimintoja, joita pidetään välttämättöminä sivuston asianmukaisen toiminnan ja visualisoinnin kannalta. Sivustolla käytetyt evästeet ovat joka tapauksessa luonteeltaan tilapäisiä, joiden ainoana tarkoituksena on tehostaa niiden myöhempää siirtoa ja ne katoavat, kun käyttäjän istunto päättyy. Evästeitä ei missään tapauksessa käytetä henkilötietojen keräämiseen.

Asiakkaan verkkosivustolta on mahdollista, että se ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisältöön. Koska palveluntarjoaja ei voi aina valvoa kolmansien osapuolten verkkosivustoilleen julkaisemaa sisältöä, se ei ota vastuuta tällaisesta sisällöstä. Palveluntarjoaja vakuuttaa joka tapauksessa poistavansa välittömästi kaiken sisällön, joka saattaa olla kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön, moraalin tai yleisen järjestyksen vastaista, jatkavansa välittömästi uudelleenohjauksen peruutukseen kyseiselle verkkosivustolle ja ilmoittavansa toimivaltaisille viranomaisille sisällöstä kysymys.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tiedoista ja sisällöstä, joka on tallennettu esimerkiksi foorumeihin, chateihin, blogigeneraattoreihin, kommentteihin, sosiaalisiin verkostoihin tai millään muulla tavalla, jonka avulla kolmannet osapuolet voivat julkaista sisältöä itsenäisesti yrityksen verkkosivustolla. tarjoaja. Kuitenkin ja säännösten mukaisesti. LSSI-CE:n 11 ja 16 mukaisesti palveluntarjoaja asettuu kaikkien käyttäjien, viranomaisten ja turvallisuusjoukkojen saataville ja tekee aktiivisesti yhteistyötä kaiken sellaisen sisällön poistamisessa tai tarvittaessa estämisessä, joka voi vaikuttaa kansalliseen tai kansainväliseen lainsäädäntöön tai olla vastoin sitä. , kolmannen osapuolen oikeudet tai moraali ja yleinen järjestys. Mikäli käyttäjä katsoo, että sivustolla on sisältöä, joka saattaa olla tämän luokituksen kohteena, ilmoita siitä välittömästi sivuston ylläpitäjälle

Tämä sivusto on tarkistettu ja testattu sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Periaatteessa oikea toiminta voidaan taata 365 päivää vuodessa, 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan sulje pois tiettyjen ohjelmointivirheiden mahdollisuutta tai sitä, että ylivoimainen este, luonnonkatastrofit, lakot tai vastaavat olosuhteet voivat estää pääsyn verkkosivustolle.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Verkkosivusto, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sen ohjelmointi, muokkaus, kokoaminen ja muut sen toiminnan kannalta tarpeelliset elementit, mallit, logot, teksti ja/tai grafiikka ovat palveluntarjoajan omaisuutta tai tarvittaessa niillä on lisenssi tai nimenomainen valtuutus osa tekijöitä. Kaikki verkkosivuston sisältö on asianmukaisesti suojattu immateriaali- ja teollisoikeuksia koskevilla määräyksillä sekä rekisteröity vastaaviin julkisiin rekistereihin.

Riippumatta tarkoituksesta, johon ne on tarkoitettu, täydellinen tai osittainen jäljentäminen, käyttö, hyödyntäminen, jakelu ja kaupallistaminen edellyttää joka tapauksessa etukäteen kirjallista lupaa toimittajalta. Kaikenlaista käyttöä, jota palveluntarjoaja ei ole aiemmin valtuuttanut, pidetään tekijän immateriaali- tai teollisoikeuksien vakavana loukkauksena.

Suunnitelmat, logot, tekstit ja/tai grafiikat palveluntarjoajan ulkopuolella ja jotka voivat esiintyä verkkosivustolla, kuuluvat vastaaville omistajilleen, ja he ovat itse vastuussa niistä mahdollisesti syntyvistä kiistoista. Joka tapauksessa palveluntarjoajalla on heiltä nimenomainen ja ennakkolupa. Palveluntarjoaja EI ANNA nimenomaisesti VALTUUTTA kolmansille osapuolille uudelleenohjaukseen suoraan verkkosivuston tiettyyn sisältöön, ja heidän on joka tapauksessa ohjattava palveluntarjoajan pääsivustolle.

Palveluntarjoaja tunnustaa omistajiensa hyväksi vastaavat teollis- ja immateriaalioikeudet, niiden pelkkä mainitseminen tai esiintyminen verkkosivustolla ei tarkoita palveluntarjoajan minkäänlaisia ​​oikeuksia tai vastuuta heihin nähden, eikä se tarkoita hyväksyntää, sponsorointia tai suositusta osa palveluntarjoajaa.

Jos haluat tehdä kaikenlaisia ​​havaintoja immateriaali- tai teollisoikeuksien mahdollisista loukkauksista sekä mitä tahansa verkkosivuston sisällöstä, voit tehdä sen yllä mainitun sähköpostiosoitteen kautta.

Lisätietoja verakaupunki

Kaikkien Käyttäjän antamien tietojen on oltava totuudenmukaisia. Näitä tarkoituksia varten Käyttäjä takaa Palveluiden tilauslomakkeilla välitettyjen tietojen oikeellisuuden. Käyttäjän vastuulla on pitää kaikki GOGO EUROPA SL:lle toimitetut tiedot jatkuvasti ajan tasalla, jotta se vastaa aina hänen todelliseen tilanteeseensa. Joka tapauksessa Käyttäjä on yksin vastuussa annetuista vääristä tai epätarkoista lausunnoista sekä palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.

Alaikäiset

Palveluiden käyttämiseen alaikäisen on aina hankittava ennakkoon vanhempiensa, huoltajiensa tai laillisten edustajiensa suostumus, jotka ovat viime kädessä vastuussa kaikista heidän vastuullaan olevien alaikäisten tekemistä teoista. Vastuu sen sisällön määrittämisestä, johon alaikäiset pääsevät, vastaa mainittuja, minkä vuoksi jos he pääsevät käsiksi sopimattomaan sisältöön Internetin kautta, heidän tietokoneilleen on luotava mekanismeja, erityisesti tietokoneohjelmia, suodattimia ja lohkoja, joiden avulla voit rajoittaa saatavilla olevaa sisältöä, ja vaikka ne eivät ole erehtymättömiä, ne ovat erityisen hyödyllisiä alaikäisten pääsyn aineiston hallitsemiseen ja rajoittamiseen.

Velvollisuus käyttää verkkoa oikein

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkoa lain ja tämän oikeudellisen huomautuksen sekä moraalin ja hyvien tapojen mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten Käyttäjä pidättäytyy käyttämästä sivua laittomiin tai kiellettyihin tarkoituksiin, vahingoittaa kolmansien osapuolten oikeuksia ja etuja tai joka voi millään tavalla vahingoittaa, estää, ylikuormittaa, heikentää tai estää tietokonelaitteiden tai asiakirjojen normaalin käytön. , tiedostot ja kaikenlainen sisältö, joka on tallennettu mihin tahansa palveluntarjoajan tietokonelaitteeseen. Erityisesti, ohjeellisesti, mutta ei tyhjentävästi, Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä, levittämättä tai antamatta kolmansille osapuolille tietoja, tietoja, sisältöä, viestejä, grafiikkaa, piirustuksia, ääni- tai kuvatiedostoja, valokuvia, tallenteita, ohjelmistoja ja yleensä kaikenlaista materiaalia, joka:

  • on päinvastainen, halveksii tai loukkaa perustuslaillisesti, kansainvälisissä sopimuksissa ja muissa voimassa olevissa määräyksissä tunnustettuja perusoikeuksia ja julkisia vapauksia;
  • yllyttää, yllyttää tai edistää rikollista, halventavaa, herjaavaa, väkivaltaista toimintaa tai yleensä lain, moraalin ja yleisen järjestyksen vastaista;
  • yllyttää, yllyttää tai edistää syrjiviä toimia, asenteita tai ajatuksia sukupuolen, rodun, uskonnon, uskomusten, iän tai tilan perusteella;
  • on vastoin oikeutta kunniaan, henkilökohtaiseen tai perheen yksityisyyteen tai ihmiskuvaan;
  • millään tavalla vahingoittaa palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolten uskottavuutta;
  • on laitonta, harhaanjohtavaa tai sopimatonta mainontaa.
Sovellettava laki ja toimivalta

Kaikkien tähän verkkosivustoon tai sen toimintaan liittyvien erimielisyyksien tai ongelmien ratkaisemiseen sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä, jolle osapuolet nimenomaisesti hyväksyvät, koska ne ovat toimivaltaisia ​​ratkaisemaan kaikki johdannaisristiriidat tai jotka liittyvät sen käyttöön. kaupunki Aguilas.

Haluatko saada tietoa viimeisimmistä GogoEstatesin asuntotarjouksista ja Espanjan uutisista?

Tilaa nyt uutiskirjeemme ja saat tarvittavia tietoja ja vinkkejä

Yksityisyytesi on 100 % taattu

Suositeltava kieli uutiskirjeelle?*

Suodata tulokset

350 tuloksia suodattimillasi

Pienhuoneisto sisällä Aguilas, Costa Cálida

Lisää omaisuus suosikkeihisi

Sinun on kirjauduttava sisään lisätäksesi ominaisuuksia suosikkeihisi. Rekisteröidy, jos sinulla ei vielä ole tiliä.